Vanuit mijn kennis en ervaring met Mens & Organisatie, adviseer en ondersteun ik organisaties bij:

 

HR processen

Ervaar je dilemma's in je personeelsbeleid die je niet "even snel" oplost? Vraag je je af hoe je omgaat met een complexe arbeidssituatie. Het zijn allemaal thema's waarbij je wel wat expertise kunt gebruiken. Ik adviseer jou als ondernemer / manager graag hierbij;

 

  • Instroom (werving, selectie en onboarding)
  • Doorstroom (personeelsontwikkeling en veranderprocessen)
  • Uitstroom (ontslag, dossiervorming of (on)voorzien vertrek van medewerkers)
  • Competentie-ontwikkeling (kennis, vaardigheden, houding)
  • Duurzame inzetbaarheid (medewerkers zo lang mogelijk, gezond, gemotiveerd in hun kracht te laten functioneren)
  • Optimalisatie van organisatie- of HR processen

 

Interim HR 

Heb je door omstandigheden tijdelijk extra inzet van een HR professional nodig? Dan kom ik je organisatie of afdeling graag versterken. 

Verzuimbegeleiding en advies 

Begeleiding van je (langdurig) zieke medewerker vraagt veel tijd en aandacht. En ook belangrijk: veel kennis! Bij verzuimmanagement komt namelijk nogal wat regelgeving kijken. De menselijke uitdaging van langdurig verzuim is er ook: het is moeilijk om als werkgever en werkgenemer elkaar goed te blijven begrijpen. Het zorgvuldig en effectief doorlopen van het verzuim-proces bevordert de onderlinge verbinding. En het draagt (waar mogelijk) bij aan een vlotte re-integratie en terugkeer van je medewerker in de organisatie. En dat is winst voor iedereen!  Ik ondersteun ondernemers en managers graag met verzuimbegeleiding;

 

  • Verbinding met de medewerker
  • Rapportages rondom verzuim (Arbo, UWV)
  • Bewaking wet Poortwachter en case-management
  • Re-integratie-advies

Maatwerk in HR

En heb je een uitdaging binnen je organisatie die niet hierboven beschreven is en wil je hierover sparren?